Trang chủ » Dịch vụ » Đăng ký bản quyền

Đăng ký bản quyền

Đăng ký bản quyền

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN GỒM:

1. Giấy CMND hoặc Giấy Phép Kinh doanh.

2. 03 Mẫu bản quyền cần đăng ký.

3. Phí dịch vụ nộp hồ sơ và nhận văn bằng: 2.500.000 vnđ

Hỗ trợ tra cứu bản quyền : Để xác định khả năng Bản Quyền chuẩn bị đăng ký có thể tương tự hay trùng lắp với bản quyền đã nộp đơn tới Cục Bản Quyền Tác Giả hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận tại Việt Nam hay chưa.

Đăng ký bản quyền

QUÁ TRÌNH THEO DÕI HỒ SƠ:

Trong thời gian 05 ngày, sẽ nhận được biên nhận nộp hồ sơ từ Cục bản quyền.

Sau 30 ngày làm việc sẽ nhận GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

Thời gian hiệu lực của GCN đăng ký Bản Quyền là 65 năm và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với đối với tác giả, doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm :

Tài liệu cần cung cấp:

1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả / đồng tác giả, các giấy tờ cần thiết để nộp đơn đăng ký bản quyền bao gồm:

- Ba đĩa CD ghi Phần mềm

- Ba bản in phần mềm đóng thành quyển

- Giấy uỷ quyền của tác giả / đồng tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú, cơ quan Công chứng hoặc cơ quan quản lý nhân sự - 1 bản);

- Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả /các tác giả (kèm theo bản chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng- 1 bản)

- Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại. fax của tác giả / các đồng tác giả

2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu nhưng không đồng thời là tác giả (tổ chức; công ty) các giấy tờ cần thiết để nộp đơn đăng ký bản quyền bao gồm:

- Ba đĩa CD ghi Phần mềm

- Ba bản in phần mềm đóng thành quyển

- Giấy uỷ quyền của tổ chức hoặc công ty (1bản)

- Giấy chuyển nhượng từ tác giả / các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản)

- Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập tổ chức, công ty và Giấy phép kinh doanh (1 bản)

- Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả / các tác giả; địa chỉ, số điện thoại. fax của tác gỉa / các đồng tác giả, tổ chức, công ty;

- Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả / các đồng tác giả (kèm theo bản chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng- 1 bản)

- Giấy cam đoan của tác giả

CTY GIẢI PHÁP TRÍ TUỆ luôn mang lại các giải pháp giúp thương hiệu của Quý Doanh Nghiệp.

Rất mong được hợp tác
Trân trọng !


TRIỆU KIM LONG
Phòng Xúc Tiến Thương Hiệu
Mobile: 0909.36.7719
Email: kimlong@nhanhieu.info
Website: www.nhanhieu.info – www.thuonghieudocquyen.info – www.dangkylogo.com