Chứng nhận ISO

Doanh nghiệp phải làm gì khi áp dụng ISO 9000

- Doanh nghiệp phải cải tiến cách quản lý hiện tại theo phương thức được mô tả trong tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Các hoạt động tiêu chuẩn yêu cầu mà doanh nghiệp chưa có sẽ phải bổ sung.

Thủ tục đăng ký ISO

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn:

-         Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001: 2008; TQM; 5S; Kaizen; 7 Tools; SPC…).

-         Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (ISO 22000; HACCP; BRC…).

Hướng dẫn hồ sơ ISO

Các yêu cầu cần kiểm soát của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

1- Kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ 
Kiểm soát hệ thống tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài, và dữ liệu của công ty 

Ý nghĩa ISO

ISO 9000 là chuẩn mực hóa cho hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9000 được duy trì bởi tổ chức Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế đang được hoạt động dựa trên giấy chứng nhận quyền công nhận tiêu chuẩn này.