Trang chủ » Thương hiệu » Thương hiệu nổi tiếng

Thương hiệu nổi tiếng

Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam quy định tại khoản 20 điều 4: "Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ ở Việt Nam”. Quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi khiến cho nhãn hiệu đó trở thành nổi tiếng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng kí.

Để được xác định là một nhãn hiệu nổi tiếng, tại Điều 75 Luật Sở hữu Trí tuệ quy định về các tiêu chí để xem xét một nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm:

1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua hoạt động quảng cáo của nhãn hiệu.

2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá dịch vụ mang nhãn hiệu lưu hành

3. Doanh số bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán hay lượng dịch vụ được cấp.

4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu

5. Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu

6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu.

7. Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng

8. Giá trị của nhãn hiệu dưới hình thức chuyển nhượng sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng, góp vốn đầu tư. Việc xác định thương hiệu nổi tiếng của doanh nghiệp là một việc làm đầy thiết thực mang lại nhiều quyền lợi và lợi ích cho doanh nghiệp đặc biệt là sủ dụng đảm bảo và uy tín của sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng đối với người tiêu dùng, là công cụ cạnh tranh hàng hoá nhiều lợi thế nhất trên thương trường."