Trang chủ » Tin trong nước » Hàng chục triệu CMND sai quy định

Hàng chục triệu CMND sai quy định

Nghị định 106/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/1999/NĐ-CP và 170/2007/NĐ-CP về chứng minh nhân dân (CMND) đã "lộ” ra những điểm bất cập lâu nay.

Rất nhiều CMND sai quy định

Kể từ ngày 2/11/2013, CMND sẽ có thêm cụm từ "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” dưới cụm từ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Cụm từ "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” chưa từng xuất hiện trong Nghị định 05/1999/NĐ-CP cũng như Nghị định 170/2007/NĐ-CP.

Tuy nhiên, thực tế cụm từ này xuất hiện rất nhiều trong CMND đã cấp. Như vậy có thể trong thời gian qua Bộ Công an đã cấp tới hàng chục triệu CMND sai quy định về hình thức.

Hàng chục triệu CMND sai quy định
Mẫu CMND theo Thông tư 27/2012/TT-BCA- rõ ràng mẫu này trái Nghị định 170

Người chấp bút Nghị định 170 "quan liêu và lãng phí”?

Thời gian vừa qua nhiều CMND được cấp mới theo Nghị định 170, nghĩa là có họ tên cha, mẹ trong CMND.

Điều này rõ ràng vi phạm cơ bản quyền riêng tư của cá nhân, chưa kể đến việc nhiều cụ trên 70 tuổi hay những đứa bé mô côi cha mẹ mà trên CMND có tên cha, mẹ lại càng bất cập hơn.

Từ đó cho thấy lúc soạn thảo Nghị định 170 người chấp bút đã quan liêu không nghiên cứu khách quan mà chủ quan duy ý chí gây ra bất cập lẫn lãng phí.

Hi vọng, người soạn thảo hãy nghiên cứu kỹ lưỡng đời sống thực tế trước khi chấp bút ban hành chính sách. Có như vậy mới đảm bảo pháp luật phù hợp với thực tiễn.