Trang chủ » Tin trong nước » Quy định mới về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Quy định mới về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Trong quý III này, cá nhân, tổ chức bán hàng hóa, dịch vụ sẽ phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan quản lý thuế trước ngày 30/10.

Quy định mới về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Trước đây, theo quy định tại Thông tư 153/2010/NĐ-CP thì thời hạn nộp là vào ngày 20 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, nộp cùng với hồ sơ khai thuế GTGT.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (số BC26/AC) trong Thông tư 64/2013/TT-BTC cũng có nhiều thay đổi, trong đó phải khai chi tiết hơn nhiều so với mẫu của thông tư 153.

Khi làm báo cáo này, đối với các loại hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách, các loại tem, vé, thẻ… không phải báo cáo đến từng số hoá đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hoá đơn.

Cơ sở kinh doanh phải đảm bảo cung cấp được số liệu hoá đơn chi tiết (từ số…đến số) khi cơ quan thuế yêu cầu.