Vợ đẻ, chồng được nghỉ 5 ngày

Quy định rất mới này vừa được bổ sung trong dự thảo sửa đổi luật Bảo hiểm xã hội, được đưa ra lấy ý kiến tại hội thảo do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức ngày 6.9.

Read more...
Page 3 of 3