Nhiều quy định mới về thủ tục hải quan

Từ ngày 1-11-2013, hàng loạt những quy định mới về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng theo Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10-9 của Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực. 

Read more...

Đề xuất cá nhân kinh doanh không tự in hóa đơn

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, Bộ Tài chính đề xuất loại bỏ quy định cá nhân kinh doanh được tự in, đặt in hóa đơn.

Read more...
Page 2 of 3