“Siết“ chặt hoạt động dịch thuật công chứng

Có thể nói, thời gian gần đây, vấn đề chất lượng bản dịch đem đi chứng thực chữ ký người dịch đang gây ra nhiều bức xúc, đòi hỏi tăng cường công tác quản lý Nhà nước. Trước thực trạng này, Bộ Tư pháp đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định về hoạt động dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực.

Read more...

Ai được kinh doanh trò chơi có thưởng?

Theo dự thảo Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài mà Bộ Tài chính xây dựng, sẽ không cho người Việt Nam vào chơi và cũng không bao gồm nội dung kinh doanh casino. Vậy, ai sẽ được phép kinh doanh loại dịch vụ này? Quy định đó có “khỏa lấp” được những bất cập dang tồn tại?

Read more...
Page 1 of 4